Hlavní strana > Inzerce > Práce > vzdělávání > 1.10.2022 - Výpis zdroje skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení (606 )
Prohledáno za: 0.672sec.
Přejdi na: skoleni-kurzy.eu  - Nové kurzy / školení

Výpis RSS zdroje: skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení

Náhled

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]

Poslední aktualizace: 1.10.2022 19:11

Strana: 1/ 5040 Celkem nalezeno 50397 záznamů.

Seřazeno dle nejnovějších. - Starší napřed

Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne – ZMĚNA TERMÍNU NA 08.11.2022

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. Obsah: Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla. Zákl ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Číst dále >>>

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona – ZMĚNA TERMÍNU NA 25.11.2022

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tv ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Číst dále >>>

VMware Horizon 8: Infrastructure TroubleshootingVMware Horizon 8: Infrastructure Troubleshooting

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] This three-day, hands-on training provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to troubleshoot VMware Horizon® 8 infrastructure. This workshop teaches the required skill and competence for troubleshooting VMware Horizon® Connection Server™, VMware Unified Access Gateway™, protocols, connections, and certificates. ...ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Číst dále >>>

Složitější případy ve mzdové agendě - on-line kurz

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Lektor při výkladu upozorní na aktuální novinky, které souvisejí se situací ovlivněnou koronavirem. Problémové oblasti mzdového účetnictví budou vysvětleny na řešených příkladech. * Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy dle platné legislativy v oblasti aktuálních změn uvedeného tématu. Účastník obdrží: Obdrží výše uvedený plný záznam 4 hod 4 minut   Dalších 5 materiálů v .pdf podobě k těmto změnám + prezentaci která je používána ve videu.   Možnost se lektora ptát na jakékoli dotazy, týkající se těchto prezentovaných změn formou emailu.    ProgramÚvod – aktuální informace k legislativnímu vývoji ve mzdové a personální oblasti Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu roku 2021 Změny v zákoně o zaměstnanosti - kurzarbeit   Srážky ze mzdy – náhradní výživné, chráněný účet   Daňové zvýhodnění na děti atd.     Výhled na rok 2022   Složitější případy ve mzdové účtárně Průměrný výdělek výpočet průměrného výdělku hodinového, měsíčního   odměny za delší časové období   pravděpodobný průměrný výdělek   používání průměrného výdělku v příplatkových mzdách, jako náhrady mzdy při překážkách v práci, jako náhrada mzdy platu, odměny u DPČ při dočasné pracovní neschopnosti   praktické příklady výpočtu průměrného výdělku   vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku     Práce přesčas kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas   práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas   vliv na výpočet průměrného výdělku   náhradní volno za práci přesčas     Svátek zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba   zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba   náhradní volno za svátek   práce přesčas v den svátku   práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli     Odvod zdravotního pojištění nedosažení minimálního vyměřovacího základu   souběh zaměstnání a OSVČ hlavní a vedlejší   příjem od několika zaměstnavatelů     Dovolená první zkušenosti s novým výpočtem dovolené   řešení složitějších příkladů     ...InAkademia s.r.o. Číst dále >>>

Zaměstnávání cizinců zejména z Ukrajiny podle aktuální legislativy současné vlády ČR

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálními novinkami v oblasti mzdového účetnictví, dopady novelizace zákoníku práce do mzdové a personální agendy. * Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.   Program Jak zaměstnávat cizince, uprchlíky z Ukrajiny – podmínky a možnosti   Pro koho platí systém zjednodušeného zaměstnání a jaké jsou možnosti u občanů Ukrajiny, kteří již pobývají v ČR na krátkodobé vízum   Možné problémy s nástupem – vstupní prohlídka bez lékařské dokumentace   Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnání cizinců   Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru   Doba platnosti víza a doba na níž sjednáváme pracovní poměr   Zaměstnávání na pracovní poměr, DPP a DPČ   Dovolená těchto zaměstnanců   Pohled skrze Sociální pojištění   Zdravotní pojištění   Daně   Roční zúčtování   Další souvislosti   ...InAkademia s.r.o. Číst dále >>>

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 29.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová  Út 29.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod Novinky roku 2022 - 2023 a poznatky z auditorské praxe - Ing. Jana Pilátová St 30.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022 - 2023 AKTUÁLNĚ - Ing. Petr Kout, CSc. Čt 01.12.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  Aktuální pohled na DPH, Novinky 2022 - 2023  - Ing. Škaloud                                                                          * Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022 a aktuální změny chystané pro rok 2023 ve zmiňovaných zákonech. ProgramI. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022 - 2023 a poznatky z auditorské praxe  1. novinky roku 2022 - 2023 Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů   Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu      2. příprava na účetní závěrku 2022 Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih desatero   Poznatky z auditorské praxe kde se chybuje a na co si dát pozor   Účtování pohledávek a závazků ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy povinnost dodanění dluhů po splatnosti vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů vazba na účetnictví ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob   účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů   vykazování pohledávek a závazků v rozvaze vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500 - 2002 Sb., ve znění p.p.   Kdo se v tom má vyznat? Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně I-47 Přijaté zálohy v cizí měně   Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí Vnitřní předpisy – povinné   Vnitřní předpisy – ostatní   Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost   Informační tok ve firmě proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví?   Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě p ...InAkademia s.r.o. Číst dále >>>

Daňová optimalizace v praxi aneb jak se vyhnout sankcím

Náhled

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních uzávěrkových operací. Co si účetní jednotka může dát do nákladů a co už nikoliv. * ProgramRady a typy – nečekejte na konec roku. Průkazné, správné a úplné účetnictví   Další důkazní prostředky doplňující věrohodnost obsahu účetních dokladů   Správný výběr způsobu daňového odpisování majetku   Využití mimořádných odpisů   Jak časově rozlišovat „drobný- majetek   Reklamní předměty a neprodejné vzorky   Jak uspořit na mzdových nákladech a efektivně odměňovat zaměstnance   Co není příjem zaměstnance, které příjmy jsou osvobozené   Využití subdodávek, aniž by došlo k tzv. Švarcsystému   Správné a maximální proplácení cestovních a jiných náhrad   Nastavení využití paušálního výdaje na dopravu   Kdy jsou výhodné tzv. benefity   Protokolárně lze zlikvidovat nepotřebné zásoby   Jak se výhodně vypořádat s neuhrazenými fakturami   Jak správně pracovat s daňovou ztrátou   Které sankce mohou být daňovým výdajem   Kdy a jak vyplatit podíly na zisku, případně zálohy na podíly na zisku   Podmínky pro výplatu jakýchkoliv vlastních zdrojů   Daňový řád – rychlá orientace   ...InAkademia s.r.o. Číst dále >>>

Strana: 1/ 5040 Celkem nalezeno 50397 záznamů.

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji s ostatními.

Přidat.eu záložku

uživatelské kanályVlastní zdroje: Inzerce - Práce - vzdělávání

Přidejte svůj vlastní RSS zdroj, který budete vitět pouze Vy na stránkách jednotlivých kategorií. Maximální počet na každé stránce je 8.

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

 

+ Přidej RSS kanál | Copyright (c) 2009 Seznam.name. All rights reserved. Created by Kukej | Kontakt | Výměna odkazů

2.34468